0
                                                                                                                                                                "Ès Perot el bandoler
i no pas Perot lo lladre
   encar que aquest i no l'altre
   sigui el nom del seu carrer."

Neix a Oristà el 18 de desembre de 1582, essent el cinquè fill d'una familia de set germans.
El 1602, ja és cap de quadrilla del bando nyerro.

                                         1602 - 1607      aprenentatge
                                         1607 - 1611  "gitat de pau i treva"
 

" Los amics que de per tot li sortien, oferintli sa ajuda còntra 'ls perills de les persecusions, eren moltíssims, perquè simpatisava ab tothòm, y no hi ha que dir que aquèsta qualitat l'havia d'encoratjar cada vegada mès." (1)
" Grans fautors d'En Ròca Guinarda, foren sempre, los cavallers de la Ordre de de Sant Joan de Jerusalèm. Lo rebien
triomfalment en sos castells (Barbará i Vallfogona), ab més aparato que si arribés un rey." (2)
" Disapte a 9 de Janer 1610. En Pere Roca Guinarda sen pujá al castell de Montcada, y toca la campana de la capella
a sometent contra dessi mateix y desde aquí sen ana al hostal de la Frigola." (3)
El 10 de juliol de 1611 es fa públic el seu indult. Més tard marxà a Nàpols com a oficial de
l'exercit, servint el rei Felip III de Castella i II d'Aragó i Portugal.
Desconeixem quan va morir, encara era viu el 1635.

(1) pag 66   (2) pag 50  (3) pag 202    del llibre Perot Roca Guinarda  de Lluis Mª Soler i Terol -Manresa imprenta St Josep 1909